Get Adobe Flash player
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday104
mod_vvisit_counterYesterday203
mod_vvisit_counterThis week582
mod_vvisit_counterLast week1115
mod_vvisit_counterThis month2852
mod_vvisit_counterLast month2939
mod_vvisit_counterAll days599383
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผังดาวเหินประจำทิศทั้ง 8

ผังดาวเหินประจำทิศทั้ง 8

 • แผนภูมิอัฐเรือนกำหนดตายตัว
 • อัฐเรือน  คือ เรือนทั้ง 8 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ราศี   คือ
 • 1. ราศี  ตะวันออกได้แก่ 1,3,4,9
 • (รหัส 1) หน้าบ้านหันทิศใต้  S

 

 

 

 • (รหัส 2)  หน้าบ้านหันทิศ  อ/น  NE


 • 2.ราศีตะวันตก ได้แก่ 2, 6, 7,8
 • (รหัส 3) หน้าบ้านหันทิศ ตะวันตก W    


 • (รหัส 4) หน้าบ้านหันทิศ  ต/น NW • 1. ราศี  ตะวันออกได้แก่ 1,3,4,9
 • (รหัส 6) หน้าบ้านหันทิศ อ/ต SE    

  • (รหัส 7) หน้าบ้านหันทิศตะวันออก  E
 • 2.ราศีตะวันตก ได้แก่ 2,6,7,8
 • (รหัส 8) หน้าบ้านหันทิศ ต/ต SW  
 • (รหัส 9) หน้าบ้านหันทิศเหนือ  N

 
ความหมาย 8 ปฏิกิริยา

 • รุ่งเรือง       - ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ธุรกิจรุ่งโรจน์ ประสบโชคทรัพย์สิน
 • ประธาน     - ความมีบารมี อำนาจ ได้รับการยกย่องเป็นผู้ใหญ่ หัวหน้า ผู้นำ   ได้รับการยกย่อง
 • หมอเทพ    - ความมีจิตแจ่มใส   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   ได้รับสิ่งเป็นทรัพย์
 • อายุ           - ความมั่นคั่ง ยั่งยืนยาวนาน  สืบต่อเนื่องกิจการราบรื่น
 • สูญสิ้น       - ความเสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงาม ชำรุด สูญเสีย วิบัติ ตายจากหมดหวัง
 • อสูร           - ความปั่นป่วน อลวน  ต้องโทษ ได้รับการก่อกวนจากภายนอก   ตกต่ำ
 • โทษภัย      - ความเดือดร้อน อุปสรรค หลงผิดมั่วอบายมุข อุบัติเหตุ หมองใจ  ป่วยไข้
 • ผีสิง           - ความวุ่นวาย ไม่สงบสุข ความชั่วร้าย วิญญาณร้าย วิวาท มีคดีความหมายในทางปริศนาธรรม  (เพื่อเตือนสติมนุษย์มิให้ยึดมั่นถือมั่น ให้มีสติปัญญา)
8 ปฏิกิริยา คือโลกธรรม 8 ความเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกและสัตว์

 • รุ่งเรือง        =       ลาภ                   #             เสื่อมลาภ      =       สูญสิ้น
 • ประธาน      =        ยศ                    #             เสื่อมยศ        =       โทษภัย
 • หมอเทพ     =        สรรเสริญ           #             นินทา           =        อสูร
 • อายุ            =        สุข                   #              ทุกข์            =        ผีสิง

 

 • โลกธรรมเหล่านี้ จะเข้าครอบงำของปุถุชนผู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแห่งชีวิต  หรือ

วัฎจักรของทุกข์ ปล่อยให้ลุ่มหลง ยินดี ยินร้าย ครอบง่ำย่ำยี   ยามได้รับสิ่งพึงพอใจก็มัวเคลิบเคลิ้ม หลงไหล

มัวเมา และยึดมั่นหวงแหน ยามมิได้รับหรือสูญเสียไป ก็ขุ่นข้องมัวหมอง  คลุ้มคลั่งเป็นทุกข์ โลกธรรม 8

เพื่อเตือนใจให้ปุถุชนทั้งหลายได้เรียนรู้  พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ล้วนไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ แปรปวน

ให้เตือนสติตน ดำรงอยู่ โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น  จึงจะเป็นผู้ปราศจากทุกข์

 • การเลือกตำแหน่งการใช้สอย กิจกรรมต่างๆให้เกิดความเป็นมงคล
 • รุ่งเรือง       -      สถานที่และกิจกรรมในทางประกอบธุรกิจ สถานที่ทำงาน ที่เก็บทรัพย์สมบัติ

โต๊ะเก็บเงิน ตู้มั่นคง เซฟ ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่   จะประสบโชคลาภกิจการมีความเจริญรุ่งเรือง

ประสบความสำเร็จ ในการประกอบการ

 • ประธาน     -      สถานที่และกิจกรรมในการประกอบการพักอาศัย ประเภทห้องนอน เจ้าบ้าน

ห้องรับแขก   ห้องพักผ่อน ห้องทำงานเจ้าของกิจการ  ห้องประธานกรรมการฯ   ห้องหัวหน้า ผู้นำ

ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชา   จะประสบความอบอุ่น เป็นที่ยอมรับนับถือได้รับการยกย่องสรรเสริญ

จากบริวาร และสังคมทั่วไป

 • หมอเทพ     -    สถานที่และกิจกรรมในการจัดกิจการ บริหาร กิจกรรมต่าง ๆ สถานที่

เพื่อการแก้ไขเยียวยาอุปสรรคหรือเหตุร้าย ตำแหน่งของห้องประชุม กิจการ ห้องอาหาร

ห้องพักฟื้นผู้ป่วยไข้ ห้องปฐมพยาบาล ห้องยา ห้องพักผ่อน     ประสบความแจ่มใส

จิตใจเบิกบาน เกิดสติปัญญา ในการจัดการกับ ปัญหาสะสาง

เหตุการณ์ร้ายแรงสารพัด

 • อายุ          -     สถานที่และกิจกรรมในการพักผ่อน ห้องนอนผู้สูงอายุ ห้องนอนเจ้าของบ้าน

หัวหน้าครอบครัว   ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน ห้องทำงานอดิเรก ห้องอาหาร   จะประสบความมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์   มีความมั่นคั่ง สืบทอดตระกูลและกิจการ
ให้ยั่งยืนยาวนาน มั่นคงได้ดี

 • สูญสิ้น , โทษ, อสูร      -   สถานที่และกิจกรรมประเภท ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเก็บของ บันไดสัญจร

ลิฟต์   ถังบำบัดน้ำเสีย ห้องเก็บขยะ โรงจอดรถ ครัวไฟ ห้องซักล้าง ท่อน้ำทิ้ง   ถังโสโครก   หรือกิจกรรมที่

ปราศจากความเป็นมงคล ทั้งปวง

 • ผีสิง          -      สถานที่และกิจกรรมประเภทห้องน้ำ ถังเก็บน้ำ น้ำตก น้ำพุ สระว่ายน้ำ สถานที่เกี่ยวกับ

น้ำ หรือของเหลวซึ่งมีการเคลื่อนไหว   จะบรรเทาความปั่นป่วนเดือดร้อนวุ่นวายให้ลดลงและสลายไปจนสิ้น

และยังเป็นการปรับเปลี่ยน  สิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นคุณประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

 

การแก้ไขความหมายที่เป็นอัปมงคลของ 8 ปฏิกิริยา

 • การแก้ไข ตำแหน่งภายในบ้านในกรณี ที่ห้องที่มีความสำคัญ  หรือห้องที่กำลังใช้สอยอยู่

ไปตกอยู่ในความหมายไม่เป็นมงคล ตามการคำนวณของ 8 ทิศ 24 ราศี เช่น ห้องนอนตั้งอยู่ในทิศตำแหน่ง

ของผีสิง หรืออสูร หรือโทษภัย หรือสูญสิ้นนั้น ไม่จำเป็นต้องย้ายหรือทุบห้องหรือ  ทำการเปลี่ยนแปลงจนเกิด

ความเดือดร้อน เป็นปริวิตกกัน จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีหนทางในการแก้ไขทั้งสิ้น
เช่น

 • ในกรณีที่ห้องใดห้องหนึ่งไปตกในตำแหน่ง สูญสิ้น ให้แก้ไขโดย ใช้  ธาตุทอง

เข้าแก้ไข  คือการนำวัสดุตกแต่ง    ประเภทโลหะ   หรือวัสดุแวววาวเงา มาตั้งในตำแหน่งพื้นที่ห้องนั้น ๆ

หรือมุมนั้น ๆ ได้ เช่น ตุ๊กตาทองเหลือง  รูปปั้นหรือประติมากรรมทองเหลือง ลูกบอลกระจกเงา   ดาบโลหะ

หรือแม้แต่เครื่องเรือน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย   โลหะก็ได้ทั้งสิ้น   บางท่านนำวัสดุแขวนโลหะ (โมบายโลหะ)

ที่มีการเคลื่อนไหวและมีเสียงกรุ่งกริ่ง  เช่น  ระฆังมาแขวนก็ถือว่าสามารถสลายพลังร้ายของสูญสิ้นออกไปได้   

 • ในกรณีที่ห้องใดห้องหนึ่งไปตกอยู่ในตำแหน่ง  โทษภัย ให้แก้ไขโดยการใช้  ธาตุไฟ

แก้ไขโดย    การเอาอุปกรณ์ตกแต่งประเภทที่มีแสงสว่าง หรือความหมายของ  แสงสว่างไฟดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์มาตั้งในตำแหน่งพื้นที่ห้องนั้น ๆ หรือมุมนั้น ๆ ได้ เช่น โคมไฟฟ้า เตาไฟ เชิงเทียน

ตะเกียงลาน หรือรูปภาพของดวงอาทิตย์ที่สุกไสวที่มีสีแดงเปล่งปลั่ง หรือแม้แต่เครื่องรับโทรศัพท์ที่มีแสงสว่าง

โคมไฟประดับห้องก็ได้ เช่นกัน มาตั้งไว้ในบริเวณดังกล่าวก็ถือว่าสามารถสลายพลังร้ายของโทษภัยออกไปได้

 • ในกรณีที่ห้องใดห้องหนึ่งไป ตกอยู่ในตำแหน่ง อสูร ให้แก้ไขโดยการใช้ ธาตุดิน

เข้าแก้ไขคือ   การนำอุปกรณ์ใช้สอยประเภทที่เป็นหิน กระเบื้อง ผนังหนักแน่น เครื่องโม่หรือครกหิน

ภูเขาเทียมหรือภาพเขียน ภาพถ่ายของภูเขาสูงใหญ่มั่นคง  มาตั้งในตำแหน่งพื้นที่ห้องนั้น ๆ หรือมุมนั้น ๆ ได้

เช่น โต๊ะม้าหิน เก้าอี้หิน ประติมากรรมแกะสลักด้วยดินหรือ      หินหนัก หรือแม้แต่ตู้เซฟขนาดใหญ่

และมีน้ำหนักมาก ๆก็ใช้ได้เหมือนกัน มาตั้งไว้ในบริเวณดังกล่าวถือว่าสามารถสลายพลังร้ายของอสูรออกไปได้

 • ในกรณีที่ห้องใดห้องหนึ่งไป ตกอยู่ในตำแหน่ง  ผีสิง   ให้แก้ไขโดยการใช้  ธาตุน้ำ

เข้าแก้ไขคือ  การนำอุปกรณ์ หรือวัสดุตกแต่ง ประเภทที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ หรือภาพเขียนของธรรมชาติ

ที่เกี่ยวกับน้ำเคลื่อนไหว คลื่นทะเล คลื่นแม่น้ำมาตั้งในตำแหน่งพื้นที่ห้องนั้น ๆ หรือมุมนั้น ๆ ได้ เช่นตู้เลี้ยงปลา

ตู้น้ำดื่มชนิดกด ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำพุ น้ำตก ภายในและภายนอกบ้าน  มาตั้งในบริเวณดังกล่าว ถือว่าสามารถสลาย

พลังร้ายของผีสิงออกไปได้

 

 • ในกรณีกลับกันหากห้องที่เป็นห้องสำหรับถ่ายของเสีย ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเก็บของ ห้องครัว ไฟ

บันได ฯลฯ ไปตกอยู่ในตำแหน่ง ประธาน รุ่งเรือง หมอเทพ อายุ แล้วก็จะทำให้ห้องดังกล่าวนำเอาสิ่งที่

เป็นมงคล ออกไปด้วย สูญเสียพลังไป การแก้ไขกระทำด้วยการใช้ธาตุไม้  มาทำการส่งเสริมพลังดังกล่าว

ให้เกิดขึ้นเพื่อชดเชย สิ่งที่ขาดหายไป อีก ทั้งยัง   เป็นการกระตุ้นพลังมงคลให้เติบโตรุ่งเรืองขึ้นด้วย  

ลักษณะการนำธาตุไม้มาทำการส่งเสริมคือ    การนำต้นไม้กระถางหรือต้นไม้บอนไซ  (ต้นไม้แคระจำลอง)
มาปลูกในบริเวณตำแหน่ง หรือมุมดังกล่าว ก็จะถือว่าเป็นการสลายพลังร้ายและ เพิ่มพูนพลังมงคลได้ไปใน

ตัวเดียวกัน


ในความหมายของการแก้ไขในเชิงปริศนาธรรม คือ


 • ธาตุทอง -    คือ การประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกตัญญูกตเวที

สำนึกในบุญคุณแห่ง  สรรพสิ่งทั้งปวง อาทิบุคคล สัตว์ทั้งหลาย สิ่งของ ตนเอง และบุญกุศล

ปฎิบัติดำเนินชีวิตด้วยความเที่ยงธรรม มีความยุติธรรม ปราศจากความลำเอียง

และมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความวิบัติ เสื่อมโทรม

ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ    "สูญสิ้น"

 

 

 • ธาตุไฟ -    คือ การประพฤติปฎิบัติดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรมอันดีงาม ได้แก่

การประพฤติตน  ให้มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม มีคุณสมบัติ

พรั่งพร้อมทั้งกายวาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด    มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน

แห่งศัตรู เกิดการขัดข้อง  หมองใจ และอุปสรรคเดือดร้อนต่าง ๆของ   "โทษภัย"

 

 

 • ธาตุดิน -     คือ  การประพฤติปฎิบัติ การดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความชื่อสัตย์ สุจริต

มีความสุขุม หนักแน่น   รอบคอบ  และอดทน คือ   "สัตยธรรม"    มีความเชื่อมั่นในความ

ถูกต้องแห่งความดีงาม ไม่หลงผิด   หูเบา   ใจเบา หลง ไปกับสิ่งชักชวนให้บิดเบือนออกจาก

ความดีงามได้   เพื่อแก้ไขความปั่นป่วนหรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้าย

ให้เสียหายคือ "อสูร"

 

 

 • ธาตุน้ำ -   คือ    การประพฤติปฏิบัติ การดำเนินชีวิตอยู่ด้วย สติปัญญา "ปัญญาธรรม"

คือมีสติปัญญาหยั่งรู้  เท่าทันวัฏจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้ เพื่อเข้าใจในปัญหา

และความไม่มีปัญหา อิสระหลุดพ้น  เพื่อแก้ไขสภาพวุ่นวายไม่สงบ ความชั่วหลายแห่งจิตใจ

และสถานการณ์ต่าง ๆ ของ  "ผีสิง"

 

 

 • ธาตุไม้ -  คือ  การประพฤติปฏิบัติ การดำเนินชีวิตด้วย ความเมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมี

ความสุขกรุณา   ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีในความสุขสำเร็จของผู้อื่น และอุเบกขา

คือ การวางใจให้เป็นกลาง  ไม่ลำเอียง คือ "เมตตาธรรม" หรือ "พรหมวิหาร 4"  เพื่อแก้ไขแปรสภาพ

ของความเป็นสิ่งหมองใจ ในชีวิต   สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้ถูกดูดซึมซับเข้าและถูกสลายไปกับจิตใจที่

กว้างขวางแปรเป็นสภาพความ เบิกบานใจ  อิ่มเอิบ ระงับใจ มีสมาธิ และสุขปิติ เพื่อก่อให้เกิดความ

เจริญรุ่งเรืองในปัญญาในจิตใจ ในการ ประพฤติปฎิบัติ  และในวาจา เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป